Ploché střechy, zemní izolace a zahradní jezírka

Hydroizolace, ploché střechy, zahradní jezírka

       Firma Kastado s.r.o. provádí moderní hydroizolace pomocí plastových PE folií. Pomocí těchto folií je možno kvalitně a s dlouhou životností izolovat  ploché střechy pochůzné, nepochůzné i zelené,  balkony, terasy, spodní stavby, jímky, nádrže, plavecké bazény, potravinářské jímky a další konstrukce..Naše firma se specializuje na provádění nových a rekonstrukce stávajících plochých střech a dále použití PE izolací na stavbu zahradních jezírek a přírodních koupacích nádrží. Stejně dokážeme izolovat technologické jímky a spodní stavby.
Pro  hydroizolace  s dlouhou životností je rozhodujícím faktorem kvalitní materiál. Firma Kastado s.r.o. pro své izolace preferuje českého výrobce-Fatru Napajedla, která patří tradicí i kvalitou mezi špičku v oboru a v rámci své činnosti kontroluje prováděcí firmy. Naše firma Kastado s.r.o. je jednou z firem, která trvale spolupracuje s výrobcem, a má čtyři proškolené, certifikované a hlavně zkušené pracovníky.

Ukázka aplikace systému Fatrafol-video


       Fólie na bázi plastů jsou základními prvky izolačních systému pro různá náročná použití: izolace plochých střech, spodních částí staveb, skládek odpadů, proti úniku ropných látek, pronikání radonu atd. Fólie systému FATRAFOL vznikají technologií válcováním a vytlačováním. Základním polotovarem jsou tenké fólie, které se při laminování několikanásobně vrství a celoplošně spojují pomocí tepla a tlaku. Tento způsob výroby zajišťuje naprostou nepropustnost pro kapaliny a plyny. Každý druh fólie má účelně modifikovány vlastnosti pro optimální využití. Systém řízení kvality je certifikován pro výrobu a vývoj izolačních fólií společností LLOYD´S REGISTER QUALITY ASSURANCE.
Hydroizolační systém FATRAFOL-S pro nové střechy a jejich rekonstrukce slouží k vytváření povlakových krytin budov s plochou nebo šikmou střechou. Je vhodný pro všechna konstrukční řešení střech jedno i dvouplášťové, bezespádé, s obráceným pořadím vrstev, porostlé, se zahradní úpravou, pojízdné, se stabilizační vrstvou kameniva (zásypem), pochůzné apod. Podkladem může být jakékoliv dřevěné bednění, beton (i lehčený), všechny druhy tepelných izolací, staré asfaltové pásy.
Systém FATRAFOL-H je určen pro oboustranně zabudované zpravidla jednovrstvé fóliové izolační povlaky staveb proti zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě, některým kapalinám a radonu, proti pronikání kapalin a výluhů do spodních vod.

    Vyjímečné vlastnosti folií

  • vysoká pevnost a průtažnost
  • vynikající deformační schopnosti při trojrozměrném namáhání
  • možnost vysokých elastických deformací bez vzniku koroze za napětí a studeného tokuvýborná odolnost proti perforaci
  • pružnost a ohebnost za chladu
  • odolnost proti prorůstání kořenů rostlin
  • zdravotní a ekologická nezávadnost
  • dlouhá životnost (min. záruka 10 let)