Tepelné izolace střech

           Tepelné izolace  jsou velmi důležitou konstrukční součástí každé ploché střechy. Dá se bez nadsázky řící, že všechny původní tepelné izolace  plochých střech například panelových domů jsou nedostatečné. Obecná zjednodušená poučka říká, že izolace ploché střechy musí být zhruba dvojnásobně dimenzovaná  proti izolaci stěny. Pokud Vám izolační firma zateplí fasádu polystyrenem o tloušťce 10 cm, musí tloušťka izolačního PPS na střeše dosahovat alespoň 20 cm v nejtenčím místě. Je to zjednodušená úvaha, která se musí pro každou aplikaci ověřit výpočtem.
Zateplení plochých střech provádíme buď minerálními rohožemi nebo pěněným polystyrénem. Obojí musí odpovídat požadavkům i normám nejen izolačním, ale i mechanickým, kdy osoba, která se na střeše pohybuje, nesmí poškodit izolační vrstvy vlastní vahou.
Velmi důležitý je spád na ploché střeše, který bývá v mnoha případech nedostatečný nebo přerušený. Pak se v místech přerušeného spádu tvoří kaluže, které v zimě rozrušuji hydroizolační vrstvu. Proto při opravě a zateplování střechy musíme věnovat pozornost stávající, často mnohokrát záplatované poslední vrstvě, kterou musíme vyrovnat a vyspádovat. Toto se účinně provede vrstvou ze spádových klínů, které se položí na upravenou a vyrovnanou poslední vrstvu původní ploché střechy. Starou lepenku většinou není třeba demontovat a plocha i po dobu provádění zateplení i nového pláště „těsní“ tak, že do objektu při provádění prací nezatéká. V zateplování střech máme bohatou tradici, kdykoliv se na nás obraťte.