Zakládání staveb

Zakládání staveb, inženýrské sítě, terénní úpravy

Základy jsou velmi důležitým konstrukčním prvkem každé stavby. Pod pojmem založení stavby se rozumí provedení všech konstrukcí v terénu i pod jeho úrovní pro vynesení hmotnosti stavby. Při zakládání staveb je nutné zároveň připravit i přípojky případných inženýrských sítí, především kanalizace, vody, elektřiny a plynu. Pro některé je třeba zřídit prostupy v betonových a železobetonových konstrukcích základů. Opomenutí prostupů značně prodražuje stavbu, protože pak se musí zřizovat dodatečně. Důležitá je také izolace proti vodě a radonu. V případě výskytu radonu se celá spodní konstrukce odizoluje od okolního prostředí speciálními fóliemi určenými k těmto účelům. Zakládání staveb je práce pro zkušenou firmu, která zaručí správný návrh, kvalitní provedení prací a poskytne dostatečnou záruku na provedené dílo. Chyba v zakládání stavby se vždy promítne do provozu stavby a následná oprava bývá velmi drahá, mnohdy neproveditelná. Skupina živnostníků nebo dokonce „melouchářů“ zpravidla není schopna zaručit se za kvalitu díla. Pro tuto práci si zvolte odbornou firmu se zkušenostmi. Firma Kastado s.r.o. takovou firmou je.