Rekonstrukce

Rekonstrukce staveb
Touto stavební činností se zabýváme po celou dobu existence firmy. Rekonstrukcemi vylepšujeme technické,  estetické a ekonomické vlastnosti starších staveb, nebo jejich pomocí měníme účel využití. Všechny rekonstrukce je třeba řádně projektově připravit a při zásahu do nosných konstrukcí nechat posoudit kvalifikovaným statikem. Rekonstrukce jsou náročné na přípravu i na provádění a proto je na investorovi stavby aby posoudil účelnost vynaložených finančních prostředků z hlediska jejich návratnosti. V mnoha případech se rozvahou vyhodnotí, že novostavba  splní daný účel při lépe než rekonstrukce a to při podobné nákladovosti. Firma Kastado s.r.o je připravena Vám požadovanou rekonstrukci nacenit a provést.